PyWaw #112

Poniedziałek, 27.05.2024 18:30

Wojciech Zając

NLTK jako pomoc w poszerzaniu znajomości angielskiego

NLTK (Natural Language Tool Kit) pythonowa biblioteka do przetwarzania języka naturalnego (NLP). Wykorzystałem NLTK i FastAPI do stworzenia programu, który pomaga przyswoić słówka z literatury anglojęzycznej. Przypadek jest następujący. Czytam książkę. Sprawdzam nowe słowo lub wyrażenie w słowniku. Dodaję je do listy "do zapamiętania". Wieczorem otwieram moją listę "do zapamiętania" i ćwiczę słówka i zwroty za pomocą programu "Parrot", który łączy elementy mojej listy ze zdaniami w książkach przeczytanych przeze mnie, w których te słówka lub wyrażenia wystąpiły. Będzie to prezentacja techniczna, pokazująca przynajmniej podstawowe działanie NLTK i asynchronicznego FastAPI. Projekt "Parrot" jest projektem otwartym.

Piotr Tynecki

Praktyczna ochrona przyrody w szkle kontaktowym Komputerowego Widzenia

Wszyscy znamy te obrazy protestujących #ekologów przykutych do wielkich białowieskich dębów 🌳 czy aktywistów przyklejających się do asfaltu. Doświadczamy happendingów na miejskich ulicach i obwodnicach, gdzie społecznicy zwracają uwagę na #ocieplenieklimatu a rolnicy alarmują o stratach wynikających z aktywności dzikiej zwierzyny na polach uprawnych. Z mediów płyną doniesienia o #drapieżnikach 🐾, których obecność coraz intensywniej doświadczamy w miejskich skwerach i przydomowych śmietnikach. Oburza nas kolejny incydent z udziałem myśliwego i postrzału postronnej osoby, tak samo jak i gospodarcza wycinka #lasów. Ochrona przyrody jest dziś odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki. Jak wiele tematów w naszym kraju, angażuje różne warstwy społeczne i skrajnie odmienne emocje, w konsekwencji dzieląc społeczeństwo. Upośledzając tym samym praktyczny i skuteczny wymiar ochrony przyrody. Tą prelekcją Piotr Tynecki - Head of Technology w Fundacji OSCF - chciałby przedstawić metodologię, która daje obiecujące wyniki na racjonalizację gospodarki leśnej i łowieckiej oraz dostarcza solidnych podstaw do efektywnej #ochrony #flory i #fauny w polskich lasach. Metodologię, która angażuje ekologów, leśników i myśliwych na rzecz wspólnego celu. Przedstawione zostaną rzeczywiste przykłady zastosowania praktyki opartej na dowodach ("Evidence-based practice") oraz technologii #AI, które mogą pozwolić np. ograniczyć masowy odstrzał dzików w Szwecji czy wyznaczyć nieznane dotąd korytarze ekologiczne w Karkonoszach, minimalizując tym samym zjawisko patodeweloperki. Techniczny wymiar prezentacji Piotra poświęcony zostanie analizie danych z fotopułapek oraz materiałów z lotniczego skanowania laserowego z terenów zielonych. Przedstawi w jaki sposób otwarto-źródłowy system #TRAPPER wraz z modułami #TrapperAI, #CitizenScience i #TrapperInsights, przetwarzają i standaryzują kilkumilionowe repozytoria obrazowań, dostarczając wartościowy materiał do ekologicznych analiz eksperckich. Największy akcent w prezentacji Piotra, będzie skupiony wokół polityki tworzenia zbiorów treningowych, demokratyzacji modeli AI oraz uczenia algorytmów klasyfikacyjnych i systemów śledzenia obiektów z użyciem architektury #YOLO #ConvNext #EfficientNet. Nie zabraknie również odniesienia do roli danych przestrzennych (#GIS) oraz modelowania statystycznego w procesie opisywania rzeczywistości.

Prelegenci

Prelegenci

Zdjecie Wojciech Zając

Wojciech Zając Strona prelegenta

Programista Python, zwolennik Linuksa i wielki fan długodystansowych zawodów na orientację. Realizuję projekty pomagające rozwijać się lokalnym społecznościom.

Zdjecie Piotr Tynecki

Piotr Tynecki Strona prelegenta

Programista z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu, programowaniu i wdrażaniu oprogramowania. Doświadczenie zdobywał głównie w start-upach i instytucjach badawczych w Polsce i za granicą. Swój warsztat realizował i realizuje głównie w projektach z dziedziny medycyny, biotechnologii oraz ekologii. Od kilku lat specjalizuje się w modelach językowych dla danych omicznych (genomicznych, proteomicznych) oraz algorytmach komputerowego widzenia (detekcji, segmentacji i klasyfikacji) na rzecz ochroną przyrody. Z sukcesami kierował grantami badawczo-rozwojowymi. Ukończył także studia doktoranckie na Politechnice Białostockiej. Od 10 lat organizuje spotkania białostockiej grupy użytkowników Pythona - PyStok. W latach 2008-2015 związany z organizacją konferencji PyCon PL, a w 2007-2015 z działalnością grupy Polish Python Coders Group (PPCG). Ojciec, mąż, amator biegów terenowych, pływania, treningów oporowych i strzelectwa praktyczno-taktycznego.

Sponsorzy

Sponsorzy spotkania

Sunscrapers

Łamiemy stereotypy, walczymy z przeciętnością i zarażamy optymizmem. Zajmujemy się projektowaniem i budowaniem aplikacji webowych, dając naszym klientom miłość, jakość i wsparcie. Współtworzymy PyWaw i PyWaw Summit, angażujemy się w projekty pro bono i Open Source, jeździmy po świecie, żeby słuchać, przemawiać i "robić znajomych". Szukamy osób, których, tak jak nas, motywuje prawdziwa pasja oraz których talent i pozytywna postawa pomogą nam rozwijać zespół o rzadko spotykanej w tej części świata energii.

Lokalizacja

Lokalizacja

Lokalizacja Kawiarnia Hoża 51, Hoża 51, Warszawa